Velkommen til Tveit Frikirke

Velkommen til vår nettside og velkommen til å delta på en av våre gudstjenester, eller samlinger for voksne, barn og unge.

Det er Jesus Kristus som er sentrum for alt vårt arbeid. 
Du er velkommen til oss om det er for første eller tusende gang.

"Smak og se at Herren er god" (Salmenes bok 34,9)

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile." (Jesus i Matteus 11,28)

Powered by Cornerstone