F r i K i d s

Mange barn er glade i å synge. I FriKids kan barna få utforlde seg med sang, mikrofon og lek. 
Under øvelsen blir severt kaffe til foreldre/ foresatte i en sal ved siden av salen der korøvelsen foregår. 
Mot slutten av øvelsen er det en samlig med en kort bibelfortelling.
Etter øvelsen får alle barna noe godt å splse og drikke.

Koret er for barn mellom 4 år og 2. kl. Alle som liker å synge er velkommen! Øvelsen er hver tirsdag kl. 17:30 - 18:20 (ikke i skolens ferie).

Kontaktperson for FriKids er Silje Herje tlf 92 21 10 51

 

B A R N E K I R K E N 

Vi har barnekirke alle søndager det er vanlig gudstjeneste (alle søndager bortsett fra den første i hver måned, samt siste søndag i vinter- og høstferie og juli måned)

Barna deltar på første del av gudstjenesten, for så å gå til sin egen samling. 

Når det er nattverd feires denne i første del av gudstjeneste, før barna går til sin Barnekirken. Barna er velkommen til å motta nattverd. 
Barnekirken i Tveit frikirke er for barn fra ca 3 år frem til de er konfirmanter.

Kontaktperson: Heidi Omdal, tlf. 481 00 313.
 

T W E E N S er en klubb for deg som går i 5 - 7 klasse.
Vi har samlinger hver fredager i oddetallsuker kl. 18:30 - 20:30.
Det som skjer på T W E E N S er god til å være sammen med venner og bli kjent med nye,
samling med andakt og sang, kiosk ( ta med kr 30 ), ulike aktivitetsgrupper som:*
lek og spill, lovsang, kiosk/ kafe og utegruppe. Så planlegger vi å starteopp med dansegruppe.
Du er hjertelig velkommen til T W E E N S !

Kontaktperson for T W E E N S er Heidi Omdal, tlf: 481 00 313 e-post: heidi.omdal@gmail.com

TWEENS
Powered by Cornerstone