Gudstjenesten

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, der vi møtes på tvers av generasjonene.
Gudstjenestene varierer i form og innhold, men har en del faste innslag. Sang, bønn og preken er slike.
Det varierer hvem som leder, preker, synger og ellers deltar i hovedsamlingen. 
Vi har gudstjenste alle søndager bortsett fra den første i hver måneden. Andre søndag i måneden har vi nattverd.
Vi har barnekirke for barn fra 3 - 14 år alle søndager, bortsett fra de ganger vi har familiegudstjeneste.
Barna er med på gudstjenesten før de går til samling i barnekirken.
Det er alltid kirkekaffe etter gudstjenestene.

Powered by Cornerstone