Velkommen til giversiden for Tveit Frikirke!

Vår menighet baserer sin virksomhet på faste gaver og kollekter, enten det gjelder virksomheten i kirken eller  Frikirkens misjonsarbeid i andre land og verdensdeler. Her kan du enkelt opprette en fast givertjeneste på avtalegiro. Den faste givertjenesten er grunnmuren i vår økonomi, og gir oss forutsigbarhet fra måned til måned. Det gis skattefradrag på gaver fra 500 opp til 25 000 i året.

Nedenfor kan du opprette fast givertjeneste for å gi til menighet, misjon, og hus.
(Dersom du allerede har en avtale med ønsker å justere denne kan du sende en e-post til tveit-frikirken.no,
eller ringe 988 95 215)).

Menighet:

Pengene som gis her går til å lønne våre ansatte og dekke alle utgiftet som er for å ha kirkebygg, gudstjenester, og arbeid for barn og unge. Dette er det økonomiske fundamentet for at vi kan ha en frikirke i Tveit.

Misjon: 

Pengene som kommer inn her går uavkortet til frikirkens misjonsarbeid. Vi har flere familier og enkeltpersoner i Japan og Midtøsten, som er helt avhengie av vår forbønn og givertjeneste. Har du mulighet til å gi fast kr 200, kr 300, kr 500, eller kr 1000 til frikirkens misjonsarbeid, ville det betydd mye for de som har reist ut til misjonsmarken på vegne av hele kirkesamfunnet. 

Hus:

I september 2017 kjøpte vi nabohuset til frikirken. Vi hadde da et lån på ca 2 000 000 på det. Saldo på lånet er i april 2023 nede i kr 1 370 000.
Det koster oss 80 000 å betjenes låne i året, leieinntektene dekker omtrent dette. Når lånet er nedbetalt vil det være svært positivt for menighetens økonomi.
Ved å gi fast til "huset" hejelper du til at lånet blir raskere nedbetalt. 

For å velge fast gave velger du bilde for menighet, misjon, eller hus nedenfor, og følg instruksjonen videre.
Registeringen av fast gave må godkjennes med Bank Id.

Dersom du ønsker å gi en ekstra gave, enten til menigheten, misjon, eller hus kan du gjøre det slik:

  • Gi kontanter i kollektbøssen når du er på gudstjenesten.

  • Sende en gave på giro/engangs innbetaling til kirkens konto: 3000.26.91465, merk gaven med menighet, misjon, eller hus
  • Gi via Vipps: «Tveit Frikirke» #79017, velg mellom alternativene som er der.
Powered by Cornerstone