Velkommen i Tveit Frikirke!

Tveit Frikirke er en lokalmenighet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke lokalisert ved R41 i Tveit i Kristiansand kommune. Her møter du barn, unge og voksne samlet til gudstjenester, foreninger, kor og ulike småfellesskap.

Vi bygger fellesskap der vi deler troen på den treenige Gud. Menigheten ønsker å bety noe for hverandre og for bygda vi er en del av.

Øverst på siden finner du informasjon om ulike tilbud og kontaktinformasjon, nederst på siden finner du menighetens hovedprogram.

Velkommen til et første besøk, - og velkommen tilbake du som har vært her før!

Månedsprogram for september kan du laste ned HER

Ikke lenger påmelding

Myndighetenes smitteverntiltak tillater forsamlinger på inntil 200 personer dersom lokalet er stort nok til at 1-metersregelen kan overholdes. Vi har beregnet at vi kan få plass til 60-70 personer, og vi har derfor ikke behov for påmelding til vanlige gudstjenester.

Mer informasjon om gjeldende smitteverntiltak nederst på siden.

Gudstjenesten

 

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, der vi møtes på tvers av generasjonene.
Gudstjenestene varierer i form og innhold, men har en del faste innslag. Sang, bønn og preken er slike.
Det varierer hvem som leder, preker, synger og ellers deltar i hovedsamlingen. 
Hver første søndag i måneden feires nattverd.
Hver andre søndag er det Barnekirke. Da er første del av gudstjenesten tilpasset barna, men før preken går de til sin egen samling.
Når det ikke er Barnekirke tilrettelegges det med lese- og tegnekrok bak i kirken.
Det er alltid kirkekaffe etter gudstjenestene.

Regler for smittevern i Tveit Frikirke

 

 • Alle som kommer blir registrert ved inngangen. Listene oppbevares i kirken i tilfelle behov for smittesporing, og slettes etter 10 dager. 
 • Vi gjør opptak av talen og legger det ut her på kirkens nettside for dere som ikke kan være med i kirken

 • Dersom du blir syk 1-2 dager etter å ha vært på gudstjeneste, må du gi beskjed på mail eller telefon til pastoren (se mail og nummer øverst på siden).

 • God avstand og hygiene.

           I kirken holder vi minst 1 m avstand til personer som ikke er fra samme husstand som deg selv

 • Bruk hånddesinfisering ved inngangen

 • Kom gjerne i god tid før gudstjenesten starter

 • Møtevertene vil henvise alle til  plasser i kirka

 • Kollekten vil primært tas opp på VIPPS. Det vil også stå en kollektkurv for kontanter ved utgangen.
 • Det blir ikke bønnemøte før gudstjenesten, og heller ikke kirkekaffe

 • Vi kan ikke legge frem barnebøker eller tegnesaker og har derfor ingen egen krok for barna i denne perioden

 • Underetasjen, andre etasje og kjøkkenet vil holdes avstengt.

 • Handicaptoalettet i hoved-etasjen er tilgjengelige. Her er det montert berøringsfrie såpedispensere og berøringsfrie kraner.

 

 

Jan Inge Ringsby talte over temaet "Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er"
Lytt her
Jan Inge Ringsby talte over teksten fra Luk 5, 1 - 11
Lytt her
Jan Inge Ringsby talte over teksten fra Luk 15, 11 - 32
Lytt her
Jan Inge Ringsby talte over temaet "Invitert til fest"
Lytt her
Powered by Cornerstone