Gudstjenesten

 

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, der vi møtes på tvers av generasjonene.
Gudstjenestene varierer i form og innhold, men har en del faste innslag. Sang, bønn og preken er slike.
Det varierer hvem som leder, preker, synger og ellers deltar i hovedsamlingen. 
Hver første søndag i måneden feires nattverd.
Hver andre søndag er det Barnekirke. Da er første del av gudstjenesten tilpasset barna, men før preken går de til sin egen samling.
Når det ikke er Barnekirke tilrettelegges det med lese- og tegnekrok bak i kirken.
Det er alltid kirkekaffe etter gudstjenestene.

Kjell Audun Herje talte over temaet "Jesus kommer snart"
Lytt her
Ole Sæth talte over temaet "Lønnsforhandlinger med Jesus"
Lytt her
Kjell Audun Herje talte over temaet "Nådegavene og Den Hellige Ånd"
Lytt her
Roald Arnesen talte over søndagens tekst fra Luk 13, 22 - 30
Lytt her
Powered by Cornerstone