Velkommen i Tveit Frikirke!

Tveit Frikirke er en lokalmenighet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke lokalisert ved R41 i Tveit i Kristiansand kommune. Her møter du barn, unge og voksne samlet til gudstjenester, foreninger, kor og ulike småfellesskap.

Vi bygger fellesskap der vi deler troen på den treenige Gud. Menigheten ønsker å bety noe for hverandre og for bygda vi er en del av.

Øverst på siden finner du informasjon om ulike tilbud og kontaktinformasjon, nederst på siden finner du menighetens hovedprogram.

Velkommen til et første besøk, - og velkommen tilbake du som har vært her før!

__________________________________________________

SMITTEVERN OG KORONA 

Alle arrangement i Tveit frikirke er avlyst frem til 18. januar.
Vi vil komme med ny informasjon rundt 15. januar om hvordan det blir etter 18. januar.
- Har du behov for noen å snakke med? Ikke nøl med å ta kontakt med 
Pastor Kjell Audun Herje på mobilnr.: 988 95 215, eller ta kontakt med andre mennesker som du har tillit til.
- Fellesmøtene i Kristiansnand 12 -17 januar blir i år en heldigital møteuke. Du kan se møtene via link på vår nett- eller facebookside.
- Vi ser så frem til vi kan møtes fysisk i frikirken igjen, og ønsker alle en god start på det nye året på tross av den vanskelige situasjonen.

Mer informasjon om gjeldende smitteverntiltak nederst på siden.

FELLESMØTER I KRISTIANSAND GJENNOMFØRES DIGITALT

Det er utfordrende med Korona, men Fellesmøtene er så viktige at de gjennomføres heldigitalt, live fra Q42, 12.-17.januar 2021.
44 menigheter og organisasjoner står når sammen og dette året blir det 6 kveldsmøter fra tirsdag til søndag, hvor Egil Svartdahl er hovedtaler.

Det blir krevende økonomisk, men vi håper at den enkelte seer har lyst til å bidra i en god kollekt også hjemmefra, sånn at det blir et godt overskudd til Bibelselskapet.
Vi streamer live via lenke på 
www.Fellesmøtene.no og Facebooksiden. Møtene sendes også på Kanal 10 nasjonalt

Nå blir det også overføring på radio pTRO (DAB og FM101,2)

Vi sees på nett i din egen stue!

Velkommen!

Gudstjenesten

 

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, der vi møtes på tvers av generasjonene.
Gudstjenestene varierer i form og innhold, men har en del faste innslag. Sang, bønn og preken er slike.
Det varierer hvem som leder, preker, synger og ellers deltar i hovedsamlingen. 
Hver første søndag i måneden feires nattverd.
Hver andre søndag er det Barnekirke. Da er første del av gudstjenesten tilpasset barna, men før preken går de til sin egen samling.
Når det ikke er Barnekirke tilrettelegges det med lese- og tegnekrok bak i kirken.
Det er alltid kirkekaffe etter gudstjenestene.

Regler for smittevern i Tveit Frikirke

 

 • Du som kan være korona-syk, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene ikke kan delta
 • Alle som kommer blir registrert ved inngangen. Listene oppbevares i kirken i tilfelle behov for smittesporing, og slettes etter 14 dager. 
 • Vi gjør opptak av talen og legger det ut her på kirkens nettside for dere som ikke kan være med i kirken

 • Dersom du blir syk 1-2 dager etter å ha vært på gudstjeneste, må du gi beskjed på mail eller telefon til pastoren (se mail og nummer øverst på siden).

 • God avstand og hygiene.

           I kirken holder vi minst 1 m avstand til personer som ikke er fra samme husstand som deg selv

 • Bruk hånddesinfisering ved inngangen

 • Kom gjerne i god tid før gudstjenesten starter

 • Møtevertene vil henvise alle til  plasser i kirka

 • Kollekten vil primært tas opp på VIPPS. Det vil også stå en kollektkurv for kontanter ved utgangen.
 • Det blir normalt ikke kirkekaffe

 • Vi kan ikke legge frem barnebøker eller tegnesaker og har derfor ingen egen krok for barna i denne perioden

 • Underetasjen, andre etasje og kjøkkenet vil holdes avstengt.

 • Handicaptoalettet i hoved-etasjen er tilgjengelige. Her er det montert berøringsfrie såpedispensere og berøringsfrie kraner.

 

 

Kjell Audun Herje talte over temaet "Jesus kommer snart"
Lytt her
Ole Sæth talte over temaet "Lønnsforhandlinger med Jesus"
Lytt her
Kjell Audun Herje talte over temaet "Nådegavene og Den Hellige Ånd"
Lytt her
Roald Arnesen talte over søndagens tekst fra Luk 13, 22 - 30
Lytt her
Powered by Cornerstone