Tveit Frikirke

Frikirken
Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge består i dag av 82 menigheter. 
Frikirken ble dannet i 1877, og de som dannet den mente at det er de som bekjenner den kristne tro som skal styre i kirken. 
Menighetene ledes av pastor og eldsteråd. De eldste ordineres til denne tjenesten. Diakontjenesten omfatter oppgaver i kirken hvor det ikke behøves ordinasjon slik som diakoni og økonomi. Eldsteråd og diakonråd utgjør samlet menighetsrådet. Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ. 
Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Alle som døpes i våre menigheter anses som medlemmer i kirken.
Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. Les mer om Frikirken på www.frikirken.no

Tveit Frikirke
Tveit Frikirke ble stiftet 1901, og har holdt til i dagens kirkebygg siden 1903.
Menigheten driver i dag et variert arbeid for barn, unge og voksne. Barn og unge i Tveit tilbys et tilbud med kristen forkynnelse og sosialt fellesskap tilpasset alder og interesser. 
Søndagens gudstjeneste er menighetens hovedsamling. 
Vårt motto er: "Med livets Herre, der livet leves"

Powered by Cornerstone