Velkommen til giversiden for Tveit Frikirke!

Vår menighet baserer sin virksomhet på faste gaver og kollekter, enten det gjelder virksomheten i kirken eller  Frikirkens misjonsarbeid i andre land og verdensdeler. Her kan du enkelt opprette en fast givertjeneste på avtalegiro. Den faste givertjenesten er grunnmuren i vår økonomi, og gir oss forutsigbarhet fra måned til måned. Det gis 23% fradrag på gaveinntekter opp til kr.50 000,- i året.

Dersom du ønsker å gi en ekstra gave, enten til menigheten eller et spesielt prosjekt kan du gjøre dette på flere måter

  • Gi kontanter i kollektbøssen når du er på gudstjenesten.
  • Sende en gave på giro/engangs innbetaling til kirkens konto: 3000.26.91465
  • Gi via Vipps: «Tveit Frikirke» #79017
Beløp:
NOK
 
Én gang
Månedlig
 
Betalingsmetode
Vi tilbyr å håndtere skattefradrag for alle gaver på kr. 500,- eller mer.
 
Powered by Cornerstone