Velkommen til giversiden for Tveit Frikirke!

Vår menighet baserer sin virksomhet på faste gaver og kollekter. Det er en del av det å være en fri kirke. I tillegg til egen drift støtter vi også Frikirkens misjonsarbeid i andre land og verdensdeler.

For en kristen er det naturlig å oppfatte at det en har av tid, evner, krefter og penger er noe vi har fått for å forvalte til Guds ære. Å gi «tiende» er en gammel skikk, som ikke trenger å gå av moten.

Fast givertjeneste

Det er flere måter å gi av sine økonomiske midler til menigheten.

•    Avtalegiro 

Dette er en avtale mellom deg og banken om at de på en gitt dato i måneden overfører et fast beløp fra din konto til menighetens konto. En slik avtale gir både deg og menigheten mindre å tenke på. Den opprettes enkelt i nettbanken.

•    Opprette fast trekk i din bank, fra din konto til menighetens konto.

Den faste givertjenesten er det som er grunnmuren i vår økonomi, og som gir oss forutsigbarhet fra måned til måned.

Det gis 23% fradrag på gaveinntekter opp til kr.50 000,- i året.

Enkeltgaver

Dersom du ønsker å gi en ekstra gave, enten til menigheten eller et spesielt prosjekt kan du gjøre dette på flere måter:

•    Gi kontanter i kollektbøssen år du er på gudstjenesten
•    Sende en gave på giro/engangs innbetaling fra din konto til
      kirkens konto
•    Bruke Vipps

Gaver til menigheten innbetales på bankkonto 3000.26.91465

Vipps «Tveit Frikirke» / 79017

Powered by Cornerstone