Barnekirken

Vi er opptatt av at evangeliet skal formidles tilpasset alder og modenhet. Hver andre søndag (unntatt skolens ferier) har vi derfor Barnekirke.
Barna deltar da i første del av gudstjenesten, for så å gå til sin egen samling. Her er samlingen tilrettelagt med formidling, samtale og aktiviteter tilpasset aldersgruppen.

Når det er nattverd feires denne i første del av gudstjeneste, før barna går til sin egen samling. Barna inviteres selvfølgelig til å ta imot nattverd. 
De søndagene det ikke er barnekirke tilrettelegges det med lese- og tegnekrok bak i kirken (For øyeblikket stengt av smittevern-hensyn).

 

Kontaktperson: Barnearbeider Heidi Omdal, tlf. 481 00 313.
 

Powered by Cornerstone