Tveit frikirke > Om oss

Om oss

Et tilbud for alle
Hvem er vi

Den Evangelisk Lutherske Frikirke, eller Frikirken, er et landsdekkende kirkesamfunn med 82 menigheter . Frikirkens Ytremisjon og Frikirkens Israelsmisjon driver misjonsarbeid i andre land mens Landsmisjonen (Frikirkens indremisjonarbeid) prioriterer evangelisering og menighetsplanting i Norge. FriBU er Frikirkens organisasjon for barn og unge. Frikirken driver også Fredtun folkehøgskole og Frikirkens studiesenter. Frikirken er en evangelisk luthersk kirke og ble stiftet i 1877. Les mer om Frikirken på www.frikirken.no

Tveit Frikirke
Tveit Frikirke ble stiftet 1901, og det har igjennom mer enn 100 år vært drevet et aktivt kristent arbeid for barn, unge og voksne i regi av menigheten.Vårt motto er: "Med livets Herre, der Livet leves"

Kontaktliste

   

 

Kjell Audun Herje
Pastor
Tlf kontor: 38 06 30 25
Mob: 98 89 52 15
Kontortid:
Tirsdager 11.00 - 13.00 og onsdager 11.00 - 13.00

Jan Inge Ringsby
Pastor (30% stilling)
Mob: 47 46 63 76
E-post: janinge.ringsby@frikirken.no

 
Heidi Omdal
Barne- og familiearbeider (20% stilling)
Mob: 48 10 03 13  
Tormod Jacobsen
Leder av eldsterådet
Tlf: 38 03 38 78
Mob: 92 25 75 52
 
 
Morten Ryen
Leder av diakonirådet
Mob: 99 28 19 55
E-post: morten-ryen@hotmail.com
 
 
Øyvind Brennsæter
Webmaster
Mob: 99 10 52 37
E-post: oyvind@brennseter.com
 
 
 
 
 
 

Les mer...

Diakonråd

Diakoner 2019
 
Morten Ryen leder, brannvern og byggeteknisk inn. Ansvar i kirken partalls måneder

Jan Erik Broen byggeteknisk utvendig og uteareal. Ansvar i kirken oddetalls måneder

Kristin Ryen innkjøp og ettersyn forbruksvarer
 
Kontaktinformasjon:
Morten:      99281955  morten-ryen@hotmail.com      
Jan Erik:     97897377
Kristin:        47620741 kristin-ryen@hotmail.com

 
HVA ER EN DIAKON?
 
I hver menighet velges et passende antall diakoner etter menighetens størrelse og virkeområde. Disse utgjør menighetens diakonråd.
 
En diakon må tilhøre menigheten i fult medlemskap og ha fylt 18 år. Diakonene velges av menigheten etter innstilling fra de eldste og diakonene i felles møte (menighetsråd) valget gjelder for tre år. De som blir valgt, innsettes i sin tjeneste av menighetens forstander.
 
Diakonene skal utføre, lede og oppmuntre til medmenneskelig omsorg og fellesskaps byggende arbeid, og i særlig grad rette denne tjenesten mot mennesker i nød. Menighetens diakonale arbeid ledes av diakonrådet, i samarbeid med eldsterådet.
 
Ved gudstjenester og andre samlinger skal diakonene se til at kirkerommet og de ting som skal brukes er i orden. Ved nattverd hjelper diakonene til med utdeling av brød og vin. Diakonene skal ha det daglige tilsyn med menighetens eiendom og økonomi. Særlige saker som gjelder eiendom og økonomi , behandles av eldste og diakonene i felles møte, etter innstilling av diakonene.


 

 

Kontakt

 

Tveit Frikirke
 Topdalsveien 307, 4658 Tveit
Telefon: 38 06 30 25
 Postboks 69, 4699 Tveit
E-post:  tveit@frikirken.no