Tveit frikirke > Misjon

MISJON

Vår menighet har et spesielt bønne-ansvar for følgende land:

Et folk i Sentral-Asia

   Les mer...

Et land i Midtøsten

   Les mer...

Japan

Vårt engasjement i Japan    Les mer...

Frikirken sitt ytremisjonsarbeid

   Les mer...