Tveit frikirke > Artikler > Nyheter

Sammen om oppdraget

SAMMEN OM OPPDRAGET

Frikirken i Norge har satt opp noen mål for perioden 2018-2023, under overskriften «Sammen om oppdraget».

Den understreker at ingen av oss står alene om oppdraget, vi står sammen med menigheten. Men vår menighet står heller ikke alene, vi står sammen om oppdraget med hele Frikirken

Det er tre hovedfokus:

  • Jesus i hverdagen
  • Jesus til nye generasjoner
  • Jesus til nye mennesker

I høst vil en rekke av våre gudstjenester hente tema fra denne satsingen. De to første er under overskriften «Jesus i hverdagen», og vil hjelpe til økt bruk av bibel og bønn i hjem og menighet.

Få med deg disse gudstjenestene, du vil få gode råd og praktisk hjelp til hverdagslivet ditt.

22 august: Bibel og bønn i familien

29 august: Bibel og bønn i hjem og menighet

«Jesus til nye generasjoner» tematiseres på gudstjenestene 8 og 15 september.  

«Jesus til nye mennesker» tematiseres på gudstjenestene 13 og 27 oktober.

Les mer om satsingen på Frikirkens hjemmesider:

https://frikirken.no/site/frikirken.no/files/frikirken_maalplan_2018_plakat_utskrift.pdf

17.08.2019