Tveit frikirke > Artikler > Nyheter

Heidi Omdal ansatt i Tveit Frikirke

Heidi Omdal er  ansatt som barne- og familiearbeider i Tveit Frikirke

Heidi er ansatt i en 20% stilling fra 1. september. Hun er gift med Morgan og
de har barna Markus Emil (8. klasse) og Linn Isabell (5. klasse).
Hovedfokuset i Heidi sin tjeneste vil være Barnkekirken (tidligere Søndagsskolen).
Heidi er utdannet Sosionom. Hun har vært med som leder i Barnekirken i flere år.
Vi er så glade og takknemlige for å ha Heidi i vår stab og gleder oss over fokuset på barn og familier.
 

13.09.2018