Tveit frikirke > Artikler > Nyheter

Glimt fra felles gudstjeneste på Hamresanden

Søndag 3. juni var det felles friluftsgudstjeneste på Hamresanden der Tveit menighet og Tveit
Frikirke stod som arrangører. Mevvirkende under gudstjenesten var Thore Thomassen, Tveit 
vetarnkorps, sokneprest Jens Olai Justvik og pastor Kjell Audun Herje. Allsangen ble ledet av
Jakob Ommedal og kantor Ruth L. Sandvik.

 

Foto: Trygve E. Tønnesen

17.06.2018